خانه

شرکت پلی پارک تولید کننده المان های شهری ،تجهیزات باغی و پارکی از سال  1370 کار خود را شروع کرده و تا کنون به یاری خداوند تعالی به فعالیت خود ادامه داده است شرکت واقع در شهرک صنعتی دامغان بوده و ما مشتاقیم که شما را به دیدن محصولات خود دعوت کنیم .

 


تولید کننده المان های شهری ،تجهیزات باغی و پارکی